شبکه شاد چیست ؟

با آمدن و فراگیر شدن ویروس کرونا طبق بخشنامه ی آموزش و پروش چاره ای جز تعطیل کردن موقت مدارس و آموزشگاه ها تا مدت نامعلوم نبود .

بدلیل اینکه این وقفه ی تحصیلی باعث آسیب به تحصیل دانش آموزان می شد خیلی از مدارس تصمیم به استفاده از شبکه های اجتماعی رایج نظیر تلگرام برای آموزش فرزندانشان شدند .

اما متاسفانه فیلترینگ از دیگر مشکلات استفاده از این برنامه ها بود.

در این میان آموزش و پرورش دستور به استفاده از شبکه اجتماعی داخلی را داد و طرحی برای مدارس راه اندازی کرد به نام ” طرح شاد ” را داد که بصورت کلامی به عنوان شبکه ی شاد معروف شده است .

اما شاد درواقع نام یک ربات است که بر روی پیام رسان های داخلی فعال می شود و متصل به سایت سناد آموزش و پرورش می باشد .

این طرح مزایا و معایب خود را داراست از مزایای آن اتصال به سیستم یکپارچه دانش آموزی سناد می باشد و شفاف سازی یکپارچه سازی زیرساخت های آموزشی می باشد .

و اما بعد از مشکلات فنی که به هر حال به مرورزمان قابل حل شدن است  این طرح دستخوش عدم اعتماد عمومی مردم به امنیت پیام رسان های داخلی شده است .

نظر شما چیست؟